Impressum

UREDNIK | EDITOR

Boris Marđonović 

Mob/Viber/WhatsApp: +382 (0)69 202 957

Email: boris.mardjonovic@gmail.com

 

VLASNICA I DIREKTORICA

OWNER | DIRECTOR

Lida Marđonović, High Fashion Creator & Master 

Mob/Viber/WhatsApp: +382 (0)69 53 52 52

 

Email: lida.mardjonovic@gmail.com

 

ADRESA | ADDRESS

Kotor 85330 ׀ Crna Gora

Ljuta, Trg Sv. Petra 1

 

Ulqin/Ulcinj 85360 | Crna Gora

Rruga e Kosovës 10

 

KONTAKTI | CONTACTS

Tel/Fax: Kotor +382 (0)32 303 585

Tel/Fax: Ulqin/Ulcinj +382 (0)30 411 215

Website ׀ Facebook ׀ Skype: LidaMard.me

 

NAZIV FIRME

Modni krojački atelje LidaMard.me Doo ׀ Fashion Tailoring Atelier LidaMard.me Ltd 

Rrobaqepëse Atelier LidaMard.me Sh.a.k. ׀ Maßatelier LidaMard.me GmbH

 

BRANDS

LidaMard | High Fashion Atelier

SuperSmile-Montenegro | Dental Tourism Management Agency

 

 

PREDUZEĆE | COMPANY

Preduzeće za proizvodnju ostale odjeće i specijalizovane dizajnerske djelatnosti „Modni krojački atelje LidaMard.me“ doo Kotor ׀

Datum registracije: 17.07.2013. | PIB: 02944308 ׀ Žiro račun: 520-14002-70 Hipotekarna banka ׀ IBAN: ME25520042000000108167 ׀ SWIFT: HBBAMEPG

 

registrovan 17.07.2013. 

 

 

DIZAJN | DESIGN

Boris Marđonović

 

 

Opomene bez prethodnog kontakta

Ukoliko sadržaj ili otvaranje ovih stranica povrijedi tuđa prava odnosno prava trećih lica ili zakonske odredbe, molimo Vas da nam dostavite odgovarajuće obavještenje bez automatskog zahtjeva za obeštećenjem.

Garantujemo da ćemo sve prigovore, koji su s pravom podneseni, ukloniti odmah sa našeg web sajta i da neće biti potrebe za iniciranje pravnih instrumenata. Ipak, ukoliko pokrenete zahtjev za nadoknadu troškova a da nas prethodno niste kontaktirali, mi ćemo ga u potpunosti odbaciti i možda pokrenuti protivtužbu zbog povrede gorenavedenih odredbi.

 

Odgovornost za eksterne linkove

Modni krojački atelje LidaMard.me pažljivo bira sadržaje linkovanih stranica ali nema nikakvog uticaja na njihovo oblikovanje. Zato se uprkos strogoj kontroli izričito ograđujemo i distanciramo od odgovornosti za sve sadržaje eksternih linkova na ovoj web stranici. Za njih su isključivo odgovorni njihovi administratori.

Ova izjava se odnosi na sve linkove na ovoj web stranici kao i na sve sadržaje stranica prema kojima vode ovdje vidljivi baneri, batoni i linkovi.

CONTACT US: 

Mob/Viber/WhatsApp: +382 (0)69 202 957 | Email: supersmilemontenegro@gmail.com

Montenegro | Kotor 85330 - Ljuta, Trg Sv. Petra 1 | Ulqin/Ulcinj 85360 - Pinješ, Kosovska 10